Dịch vụ tư vấn, hỗ trợ pháp lý

Là một trong những công ty đi đầu trong lĩnh vực bất động sản công nghiệp, AMILAND chúng tôi hiểu rõ tầm quan trọng của việc chấp hành và thực thi pháp luật tại Việt Nam cũng như Quốc tế. Chính vì vây, việc hỗ trợ pháp lý cho các nguồn vốn, doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào Việt Nam là một vấn đề vô cùng cấp thiết. AMILAND xin giới thiệu sơ bộ về dịch vụ này như sau:

Tư vấn về pháp luật doanh nghiệp và thương mại

Cung cấp dịch vụ tư vấn toàn diện liên quan đến pháp luật doanh nghiệp và thương mại cho Quý khách hàng:

 • Tư vấn về pháp luật doanh nghiệp và thương mại
 • Soạn thảo và rà soát các hợp đồng thương mại như hợp đồng nhượng quyền, hợp đồng cung ứng hàng hóa và dịch vụ, sản xuất, phân phối v.v.
 • Tư vấn về các yêu cầu pháp lý và quy định pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh

Mua bán và sáp nhập

Liên quan đến giao dịch mua bán và sáp nhập mà Quý khách hàng là bên bán hoặc bên mua, đối tác giao dịch trong và ngoài nước, bất kể quy mô giao dịch lớn, trung bình hay nhỏ, chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ pháp lý với phạm vi bao gồm:

 • Dịch vụ thẩm định pháp lý
 • Hỗ trợ thực hiện giao dịch bao gồm tư vấn về cấu trúc giao dịch, hỗ trợ đàm phán và chuẩn bị hợp đồng mua bán và các tài liệu giao dịch, hỗ trợ thủ tục cấp phép
 • Tư vấn về sắp xếp, tổ chức lại hoạt động của doanh nghiệp sau khi hoàn tất giao dịch

Bất động sản

Với vị thế ngày càng quan trọng của bất động sản trong hầu hết các lĩnh vực kinh doanh, liên quan đến các giao dịch về bất động sản mà Quý khách hàng là chủ sở hữu, nhà đầu tư hay bên cho vay, chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ pháp lý với phạm vi bao gồm:

 • Tư vấn các quy định pháp luật và các yêu cầu pháp lý đối với hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản, bao gồm mua bán tài sản và chuyển nhượng quyền sử dụng đất
 • Soạn thảo các hợp đồng liên quan đến giao dịch bất động sản, ví dụ như hợp đồng mua bán/chuyển nhượng, hợp đồng cho thuê, hợp đồng xây dựng
 • Tư vấn cấu trúc của các dự án bất động sản từ khía cạnh pháp lý
 • Cung cấp dịch vụ thẩm định, tư vấn tình trạng pháp lý cũng như những vấn đề liên quan đến quyền sở hữu bất động sản
 • Hỗ trợ thực hiện các giao dịch chuyển nhượng dự án bất động sản
 • Tư vấn về thủ tục cấp phép liên quan đến bất động sản

Sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ

Hỗ trợ khách hàng định vị những vấn đề pháp lý hoặc yêu cầu liên quan đến sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ

 • Tư vấn và hỗ trợ Quý khách hàng thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến đăng ký nhãn hiệu, đăng ký bản quyền và đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ
 • Soạn thảo hợp đồng chuyển giao công nghệ, hợp đồng li-xăng và đăng ký với cơ quan có thẩm quyền liên quan
 • Tư vấn các quy định pháp luật Việt Nam liên quan đến bảo mật dữ liệu và an ninh mạng

Lao động và nhân sự

Cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật lao động đa quốc gia từ khi Quý khách hàng mới thành lập doanh nghiệp, trong quá trình vận hành doanh nghiệp hay xuyên suốt quá trình tái cấu trúc và chấm dứt hoạt động

 • Tư vấn về các quy định pháp luật liên quan đến lao động
 • Rà soát việc tuân thủ pháp luật lao động
 • Chuẩn bị và rà soát hợp đồng lao động, nội quy lao động, quy tắc ứng xử và thỏa ước lao động tập thể
 • Tư vấn về việc chấm dứt hợp đồng lao động và giải quyết tranh chấp lao động

Dịch vụ tài chính ngân hàng

Hỗ trợ các doanh nghiệp và các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực tài chính đối với các yêu cầu pháp lý và quy định pháp luật liên quan

 • Tư vấn về các yêu cầu pháp lý và quy định pháp luật liên quan đến các hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ tài chính
 • Tư vấn các vấn đề liên quan đến quản lý ngoại hối, bao gồm các khoản vay/trả nợ nước ngoài và chuyển lợi nhuận ra nước ngoài
 • Rà soát và soạn thảo hợp đồng vay và các giao dịch bảo đảm
 • Hỗ trợ việc đăng ký khoản vay nước ngoài với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam