Bất động sản khu vực: Đất, kho xưởng Hà Nam

 • Khu công nghiệp Thanh Liêm, Hà Nam

  Thỏa thuận
  m2
  AMILAND được chủ đầu tư ủy quyền chuyển nhượng diện tích đất khu công nghiệp Thanh Liêm, Hà Nam, thông tin chi tiết như sau: Khu công nghiệp Thanh Liêm...
  17/10/2020
 • Khu công nghiệp ITAHAN, Hà Nam

  Thỏa thuận
  m2
  AMILAND được chủ đầu tư ủy quyền chuyển nhượng diện tích đất khu công nghiệp ITAHAN, Hà Nam, thông tin chi tiết như sau: Huyện Duy Tiên – Hà Nam...
  17/10/2020
 • Khu công nghiệp Đồng Văn IV, Hà Nam

  Thỏa thuận
  m2
  AMILAND được chủ đầu tư ủy quyền chuyển nhượng diện tích đất khu công nghiệp Đồng Văn IV, Hà Nam, thông tin chi tiết như sau: Khu công nghiệp Đồng...
  17/10/2020
 • khu công nghiệp Hòa Mạc, Hà Nam

  Thỏa thuận
  m2
  AMILAND được chủ đầu tư ủy quyền chuyển nhượng diện tích đất khu công nghiệp Hòa Mạc, Hà Nam, thông tin chi tiết như sau: Huyện Duy Tiên – Hà...
  17/10/2020
 • Khu công nghiệp Hoàng Đông, Hà Nam

  Thỏa thuận
  m2
  AMILAND được chủ đầu tư ủy quyền chuyển nhượng diện tích đất khu công nghiệp Hoàng Đông, Hà Nam, thông tin chi tiết như sau: Chủ đầu tư : Công...
  17/10/2020
 • Khu công nghiệp Châu Sơn, Hà Nam

  Thỏa thuận
  m2
  AMILAND được chủ đầu tư ủy quyền chuyển nhượng diện tích đất khu công nghiệp Châu Sơn, Hà Nam, thông tin chi tiết như sau: Thành phố Phủ Lý –...
  16/10/2020
 • Khu công nghiệp Đồng Văn II, Hà Nam

  Thỏa thuận
  m2
  AMILAND được chủ đầu tư ủy quyền chuyển nhượng diện tích đất khu công nghiệp Đồng Văn II, Hà Nam, thông tin chi tiết như sau: Huyện Duy Tiên phía...
  16/10/2020
 • Khu công nghiệp Đồng Văn I, Hà Nam

  Thỏa thuận
  m2
  AMILAND được chủ đầu tư ủy quyền chuyển nhượng diện tích đất khu công nghiệp Đồng Văn I, Hà Nam, thông tin chi tiết như sau: Hà Nam là cửa...
  16/10/2020