Bất động sản khu vực: Đồng Nai

 • Chuyển nhượng 17ha đất Logistic khu công nghiệp Nhơn Trạch 2, Đồng Nai

  Thỏa thuận
  m2
  AmiLand – Bất động sản công nghiệp được nhà đầu tư ủy quyền chuyển nhượng 17ha đất công nghiệp Logistic trong khu công nghiệp Nhơn Trạch 2, Đồng Nai. Diện...
  10/06/2023
 • Khu công nghiệp Biên Hòa 2

  Thỏa thuận
  m2
  Thông tin mô tả Đồng Nai được đánh giá là một tỉnh có tiềm năng của nước ta, là cửa ngõ của Thành phố Hồ Chí Minh và đang dần có...
  15/06/2021
 • Khu công nghiệp Suối Tre, Đồng Nai

  Thỏa thuận
  m2
  Đồng Nai được đánh giá là một tỉnh có tiềm năng của nước ta, là cửa ngõ của Thành phố Hồ Chí Minh và đang dần có những bước tiến phát...
  28/12/2020
 • Khu công nghiệp Sông Mây, Đồng Nai

  Thỏa thuận
  m2
  Đồng Nai được đánh giá là một tỉnh có tiềm năng của nước ta, là cửa ngõ của Thành phố Hồ Chí Minh và đang dần có những bước tiến phát...
  28/12/2020
 • Khu công nghiệp Ông Kèo, Đồng Nai

  Thỏa thuận
  m2
  Đồng Nai được đánh giá là một tỉnh có tiềm năng của nước ta, là cửa ngõ của Thành phố Hồ Chí Minh và đang dần có những bước tiến phát...
  28/12/2020
 • Khu công nghiệp Gò Dầu, Đồng Nai

  Thỏa thuận
  m2
  Đồng Nai được đánh giá là một tỉnh có tiềm năng của nước ta, là cửa ngõ của Thành phố Hồ Chí Minh và đang dần có những bước tiến phát...
  28/12/2020
 • Khu công nghiệp Long Thành, Đồng Nai

  Thỏa thuận
  m2
  Đồng Nai được đánh giá là một tỉnh có tiềm năng của nước ta, là cửa ngõ của Thành phố Hồ Chí Minh và đang dần có những bước tiến...
  28/12/2020
 • Khu công nghiệp Tam Phước, Đồng Nai

  Thỏa thuận
  m2
  Đồng Nai được đánh giá là một tỉnh có tiềm năng của nước ta, là cửa ngõ của Thành phố Hồ Chí Minh và đang dần có những bước tiến...
  28/12/2020
 • Khu công nghiệp Loteco, Đồng Nai

  Thỏa thuận
  m2
  Đồng Nai được đánh giá là một tỉnh có tiềm năng của nước ta, là cửa ngõ của Thành phố Hồ Chí Minh và đang dần có những bước tiến...
  28/12/2020
 • Khu công nghiệp Amata, Đồng Nai

  Thỏa thuận
  m2
  Đồng Nai được đánh giá là một tỉnh có tiềm năng của nước ta, là cửa ngõ của Thành phố Hồ Chí Minh và đang dần có những bước tiến...
  28/12/2020
 • Khu công nghiệp Bàu Xéo, Đồng Nai

  Thỏa thuận
  m2
  Đồng Nai được đánh giá là một tỉnh có tiềm năng của nước ta, là cửa ngõ của Thành phố Hồ Chí Minh và đang dần có những bước tiến...
  26/12/2020
 • Khu công nghiệp An Phước, Đồng Nai

  Thỏa thuận
  m2
  Đồng Nai được đánh giá là một tỉnh có tiềm năng của nước ta, là cửa ngõ của Thành phố Hồ Chí Minh và đang dần có những bước tiến...
  26/12/2020
 • Khu công nghiệp Lộc An – Bình Sơn, Đồng Nai

  Thỏa thuận
  m2
  Khu công nghiệp Lộc An – Bình Sơn được đầu tư bởi Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển V.R.G – Long Thành, được thành lập theo quyết...
  26/12/2020