Bất động sản khu vực: Kho Xưởng Ninh Thuân

  • Khu công nghiệp Phước Nam – Ninh Thuận

    Thỏa thuận
    m2
    Ninh Thuận là một tỉnh ven biển thuộc vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, Việt Nam. Thủ phủ của Ninh Thuận là thành phố Phan Rang – Tháp Chàm nằm cách Thành phố Hồ Chí Minh 340 km về phía Bắc, cách...
    27/03/2023