Chuyển nhượng 2,5ha đất cụm công nghiệp Thống Nhất, Hưng Hà, Thái Bình

Khu vực
Giá : Thỏa thuận Diện tích m2

Thông tin mô tả

AmiLand – Bất động sản công nghiệp được chủ đầu tư ủy quyền chuyển nhượng 1ha đất cụm công nghiệp Thống Nhất Hưng Hà Thái Bình.

Diện tích: 2.5ha

MĐXD: 60%

Mặt bằng có sẵn, hạ tầng đầy đủ, xây dựng được ngay.

Phê duyệt Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Cụm công nghiệp Thống Nhất, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình, với những nội dung chủ yếu sau:

Tên Dự án:

 Cụm công nghiệp Thống Nhất, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình.

Tính chất cụm công nghiệp:

Cụm công nghiệp Thống Nhất gồm các ngành nghề: Dệt, may, da giày; sản xuất cơ khí; chế biến lương thực, thực phẩm; sản xuất công nghiệp hỗ trợ.

Vị trí, ranh giới và quy mô diện tích lập quy hoạch:

1. Vị trí, ranh giới lập quy hoạch:

Cụm công nghiệp Thống Nhất được quy hoạch xây dựng trên khu đất sản xuất nông nghiệp xã Thống Nhất, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình; Vị trí cụ th:

* Khu A:

– Phía Bắc giáp tuyến đường bộ Thái Bình – Hà Nam nối với đường cao tốc Cầu Giẽ – Ninh Bình;

– Phía Nam giáp đất dân cư hiện có thôn Lương Trang;

– Phía Đông giáp đường ĐT.224;

– Phía Tây giáp đất dân cư hiện có thôn Đa Phú.

* Khu B:

– Phía Bắc giáp tuyến đường bộ Thái Bình – Hà Nam nối với đường cao tốc Cầu Giẽ – Ninh Bình;

– Phía Nam giáp đất dân cư hiện có thôn Ngoại Trang;

– Phía Đông giáp đất dân cư hiện có thôn Đại An;

– Phía Tây giáp đường ĐT.224 và sông 224.

 Quy mô diện tích lập quy hoạch:

Tổng diện tích lập quy hoạch là: 401.292,2m2.

 Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật:

a. Quy hoạch hệ thống giao thông.

– Các tuyến giao thông hiện có đi qua khu vực lập quy hoạch:

+ Tuyến đường bộ Thái Bình – Hà Nam nối với đường cao tốc Cầu Giẽ – Ninh Bình đoạn đi qua khu vực lập quy hoạch đảm bảo bề rộng từ tim đường đến chỉ giới hành lang an toàn bảo vệ đường không nhỏ hơn 37,5m, bố trí dạng đường đôi; lòng đường mỗi bên 10,5m, dải phân cách giữa 1,5m, hành lang an toàn bảo vệ đường mỗi bên (bao gồm cả phần taluy) 29,5 ÷ 31,1m (29,5÷31,1 + 10,5 + 1,5 10,5 + 29,5÷31,1);

+ Tuyến đường ĐT.224 đoạn đi qua khu vực lập quy hoạch có bề rộng 30,2m; lòng đường 14m, vỉa hè phía sông 224 rộng 1,2m, hành lang an toàn bảo vệ đường ĐT.224 phía khu A – Cụm công nghiệp rộng 15m (1,2 + 14 + 15);

– Các tuyến đường giao thông trong khu vực lập quy hoạch:

+ Tuyến đường gom số 1 và số 2 (mặt cắt 4 – 4) có bề rộng 11,5m; lòng đường 7,5m, vỉa hè phía khu vực lập quy hoạch 3m, vỉa hè phía hành lang an toàn bảo vệ đường ĐT.224 rộng 1m (3 + 7,5 + 1);

+ Tuyến đường quy hoạch số 1 (mặt cắt 1 – 1) chạy qua khu vực trung tâm khu A theo hướng Đông – Tây bề rộng 24m; lòng đường 14m, vỉa hè mỗi bên 5m (5 + 14 + 5);

+ Các tuyến đường quy hoạch số 2, số 4 và số 6 (mặt cắt 3 – 3) có bề rộng 13,5m; lòng đường 7,5m, vỉa hè mỗi bên 3m (3 + 7,5 + 3);

+ Tuyến đường quy hoạch số 3 (mặt cắt 2 – 2) chạy qua khu vực trung tâm khu B theo hướng Đông Bắc – Tây Nam có bề rộng 20,5m; lòng đường 10,5m, vỉa hè mỗi bên 5m (5 + 10,5 + 5);

+ Tuyến đường quy hoạch số 5 (mặt cắt 4 – 4) có bề rộng 11,5m; lòng đường 7,5m, vỉa hè phía khu vực lập quy hoạch 3m, vỉa hè phía hành lang an toàn bảo vệ đường Thái Bình – Hà Nam rộng 1m (3 + 7,5 + 1);

b. Quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật.

– Quy hoạch san nền khu A theo hướng Tây – Đông, khu B theo hướng Đông – Tây rồi thoát ra sông 224.

– Cao độ hiện trạng đất sản xuất nông nghiệp trong khu vực lập quy hoạch trung bình là: +1,40m;

– Cao độ hiện trạng khu dân cư hiện có thôn Đại An trung bình là: + 2,45m;

– Cao độ hiện trạng tim đường ĐT.224 đoạn đi qua khu vực lập quy hoạch trung bình là: +2,45m;

– Cao độ thiết kế tim các tuyến đường trong khu vực lập quy hoạch trung bình là: +2,55m.

c. Quy hoạch cấp nước:

– Nguồn nước cấp cho Cụm công nghiệp được lấy từ đường ống cấp nước Nhà máy nước sạch nông thôn cụm các xã đang được đầu tư xây dng.

– Nhu cầu dùng nước: Nhu cầu dùng nước toàn bộ Cụm công nghiệp Thống Nhất là khoảng: 1.670m3/ngày đêm.

– Hệ thống đường ống: Mạng lưới đường ống cấp nước cho toàn bộ khu vực quy hoạch dạng mạng vòng kết hợp nhánh cụt với đường ống cấp chính D150mm, các tuyến ống phân phối có kích thước từ D63-D100mm được đấu nối tạo thành mạng vòng khép kín đảm bảo cung cấp nước an toàn và ổn định.

– Cấp nước cứu hỏa: Các họng cứu hỏa được đấu nối với các tuyến ống phân phối chính có đường kính D≥100mm tại các nút giao lộ; khoảng cách giữa các họng cứu hỏa 150 ÷ 200m.

d. Quy hoạch thoát nước.

Nước mưa và nước thi sản xuất tại Cụm công nghiệp được thoát bằng hai hệ thống riêng biệt.

– Hệ thống thoát nước mưa.

+ Hệ thống thoát nước mưa được thu gom bằng các cửa thu dẫn vào hệ thống cống ngầm xây dựng dưới vỉa hè các tuyến đường ri thoát ra sông 224.

+ Nước thải sinh hoạt trong từng công trình được xử lý cục bộ bằng hệ thống bể phốt 03 ngăn, sau đó được thu gom bằng đường ống D300 về khu xử lý nước thải tập trung đặt tại phía Tây Bắc khu B của Cụm công nghiệp.

– Hệ thống thoát nước thải công nghiệp: Nước thải công nghiệp được thu gom bằng hệ thống cống thoát D300 dẫn về khu xử lý nước thải cục bộ trong từng Nhà máy, xí nghiệp, sau đó được thu gom theo hệ thống riêng đưa về khu xử lý nước thải tập trung của Cụm công nghiệp, xử lý đạt yêu cầu trước khi xả ra môi trường.

e. Quy hoạch cấp điện.

– Nguồn điện: Nguồn điện cấp cho toàn bộ Cụm công nghiệp được lấy từ đường dây 35KV hiện có chạy dọc phía Đông khu A của Cụm công nghiệp.

– Hệ thống cấp điện:

+ Quy hoạch mạng lưới đường dây trung thế chạy ngầm trong vỉa hè các tuyến đường từ đường dây 35KV dẫn đến các Trạm biến áp.

+ Xây dựng mới 02 Trạm biến áp 35KV/0,4KV phục vụ toàn bộ khu vực quy hoạch. Từ Trạm biến áp xây dựng các đường dây chôn ngầm bằng cáp hạ thế 0,4KV chạy trong vỉa hè các tuyến đường đến các tủ điện nổi, cung cấp điện cho toàn bộ khu vực quy hoạch. Các Trạm biến áp được đặt tại khu cây xanh tập trung cạnh đường quy hoạch số 3 và trong lô đất dịch vụ công nghiệp 02 cạnh đường quy hoạch số 1.

– Điện chiếu sáng: Từ các tủ điện nổi, xây dựng các đường dây chôn ngầm, cấp điện cho các cột điện chiếu sáng.

g. Rác thải và vệ sinh môi trường.

– Rác thải công nghiệp được thu gom tại từng đơn vị trước khđưa về Khu xử lý rác thải tập trung của xã để phân loại và xử lý.

– Rác thải sinh hoạt được thu gom hàng ngày, sau đó đưa về khu xử lý rác thải sinh hoạt xã Thống Nhất.

– Cây xanh trong Cụm công nghiệp là loại cây có tán rộng, xanh quanh năm.

Đặc điểm bất động sản

Thông tin liên hệ

GỬI YÊU CẦU THUÊ BẤT ĐỘNG SẢN