Bất động sản khu vực: Tây Ninh

 • Khu công nghiệp Trâm Vàng, Tây Ninh

  Thỏa thuận
  m2
  Văn phòng Chính phủ vừa gửi văn bản số 174/TB-CPCP truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ đồng ý về chủ trương cho phép tỉnh Tây Ninh thành...
  29/12/2020
 • Khu công nghiệp Trảng Bảng, Tây Ninh

  Thỏa thuận
  m2
  Khu công nghiệp Trảng Bàng là khu công nghiệp đầu tiên của tỉnh Tây Ninh được thành lập theo quyết định số 100/QĐ-TTg ngày 09 tháng 2 năm 1999 của...
  29/12/2020