Bất động sản khu vực: Cao Bằng

  • Khu công nghiệp Chu Trinh tỉnh Cao Bằng

    Thỏa thuận
    m2
    Khu công nghiệp Chu Trinh được thành lập vào 11/04/2014 theo quyết định ban hành số 436/QĐ- UBND về việc phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng vùng tỉnh...
    19/03/2024