Bất động sản khu vực: Bình Định

 • Khu công nghiệp Nhơn Hội, Bình Định

  Thỏa thuận
  m2
  AMILAND được nhà đầu tư ủy quyền chuyển nhượng diện tích đất khu công nghiệp Nhơn Hội, Bình Định, thông tin chi tiết như sau: Chủ đầu tư : Công...
  04/12/2020
 • Khu công nghiệp Hòa Hội, Bình Định

  Thỏa thuận
  m2
  Khu công nghiệp Hòa Hội tỉnh Bình Định thuộc danh mục Quy hoạch phát triển các KCN ở Việt Nam đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 được...
  04/12/2020
 • Khu công nghiệp Nhơn Hòa, Bình Định

  Thỏa thuận
  m2
  Khu công nghiệp Nhơn Hòa tỉnh Bình Định được Ban Quản lý Khu kinh tế cấp Giấy Chứng nhận đầu tư  số 35221000043 ngày 27/3/2009. Quy hoạch chi tiết Khu...
  04/12/2020
 • Khu công nghiệp Long Mỹ, Bình Định

  Thỏa thuận
  m2
  Khu công nghiệp Long Mỹ tỉnh Bình Định được thành lập theo Quyết định số 508/QĐ-UB ngày 08/7/2004 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định phê duyệt Dự án đầu tư xây...
  04/12/2020
 • Khu công nghiệp Phú Tài, Bình Định

  Thỏa thuận
  m2
  Khu công nghiệp Phú Tài là khu công nghiệp đầu tiên của tỉnh Bình Định được thành lập theo Quyết định số 1127/QĐ-TTg ngày 18/12/1998 của Thủ tướng Chính phủ,...
  04/12/2020